De grond van de zaak

Recyclage van alle materialen.

 

Dit is een lijst van onze voornaamste activiteiten. Toch is het mogelijk dat wij ook andere werken doen, die hier niet vermeld staan:

 • Hout - Groen en afvalrecycling  Loon- en grondwerken 
 • Houtverkleinen:  > Graafwerken
 • Afbraakwerken
 • Landbouw-loonwerken
 • Gier spreiden en injecteren
 • Mest en compost spreiden
 • Frezen
 • Ploegen
 • Zaaien van mais en gras
 • Hakselen van mais en gras
 • Dorsen van mais en graan
 • Maaien  groen-stronken - gras, etc., afvalhout en palletten + eventuele afvoer 
 • Afzeven van hout,compost en grond
 • Struikenfrezen
 • Klepelmaaien
 • Bosklepelen
 • Bouwrijp maken van percelen
 • Rooien en vellen van bomen